header_danube2017.PNG

Miejsca obrad:
Hotel Król Kazimierz
ul. Puławska 86, Kazimierz Dolny
www.krolkazimierz.pl

 

Detailed Program / Program Szczegółowy

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

>> DOWNLOAD DETAILED PROGRAM / POBIERZ PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

 

General Program / Program Ramowy

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

 

Wednesday, June 21, 2017 / Środa, 21 czerwca 2017

17.00 – 19.00 Registration / Rejestracja
19.00 – 20.30 Supper / Kolacja

 

Thursday, June 22, 2017 / Czwartek, 22 czerwca 2017

9:00 – 9:15 OPENING CEREMONY / OTWARCIE

9:15 – 10:45 DANUBE LECTURES

11:00 - 11:45 RRMS TREATMENT ALGORITHMS /
ALGORYTMY LECZENIA CHORYCH NA RRSM
Sesja sponsorowana przez Biogen Poland / Session is sponsored by Biogen Poland

11:45 - 12:45 MS SESSION / STWARDNIENIE ROZSIANE

13:00 - 13:45 DEBATE: FROM LABORATORY TO PRACTICE IN SM TREATMENT /
DEBATA: OD LABORATORIUM DO PRAKTYKI W LECZENIU SM
Organizator debaty: Wydawnictwo Termedia przy wsparciu finansowym Merck /
Organizer of the debate: Termedia Publishing with financial support from Merck

13:45 - 14:45 Lunch / Obiad

14:45 - 16:15 STROKE / UDAR MÓZGU

16:30 – 18:30 CHILD NEUROLOGY / NEUROLOGIA DZIECIĘCA

ORAZ

ADVANCES IN NEUROSONOLOGY / POSTĘPY W NEUROSONOLOGII


Optional events / Wydarzenia fakultatywne:

19.00 Vistula river cruise / Rejs statkiem po Wiśle
(przystań rejsowa w Kazimierzu Dolnym, obowiązuje dodatkowa opłata 30 zł/os.,
szczegóły zostaną opublikowane wkrótce)

20.00 Dinner with music at Dom Architekta SARP / Kolacja z oprawą muzyczną w Domu Architekta SARP
(ul. Rynek 20, obowiązuje dodatkowa opłata 100 zł/os.)


Wydarzenie fakultatywne, którego finansowanie nie pochodzi od innowacyjnych firm farmaceutycznych.

 

Friday, June 23, 2017 / Piątek, 23 czerwca 2017

8:00 – 9:00 NEUROREHABILITATION / NEUROREHABILITACJA

9:15 – 10:15 EPILEPSY SESSION I / PADCZKA CZĘŚĆ 1

10:30 – 11:30 EPILEPSY SESSION II / PADACZKA CZĘŚĆ 2

11:30 – 12.30 HOT TOPICS / AKTUALNE TEMATY

12:30 - 13:30 Lunch / Obiad

13:30 – 15:00 EPILEPSY CASE STUDIES / PADACZKA - PREZENTACJA PRZYPADKU

15:00 CLOSING REMARKS / PODSUMOWANIE